Planting av stauder

Før stauden plantes

Noen av staudene står i drivhus og de trenger gradvis tilvenning til forholdene ute. Dette gjelder særlig tidlig på våren (når det fortsatt er kaldt om natten) og dersom det er sterk sol ute. Ved kalde netter, om våren, anbefaler vi å ha planten ute om dagen og ta den inn om natten (dette gjelder så lenge det er fare for frost). Dersom det er sterk sol ute bør planten få tid til å vende seg til dagslyset, dette kan gjelde hele plantesesongen. Det anbefales at planten settes ut, men på et sted hvor den unngår den sterkeste solen (f.eks. østvendt), den kan med fordel stå slik i ca. 3 dager. Dette gjøres for å unngå sviskader på planten.

Plassering av stauden

Det er viktig å planlegge hvor stauden skal plasseres i hagen. Noen stauder f.eks. hosta og skyggelilje tåler skygge godt, mens andre stauder som f.eks. solhatt trives best i full sol. Det er stor forskjell mellom staudene når det kommer til jordkvalitet, noen trives best i steinbed (nesten uten jord), mens andre krever mye og næringsrik jord. Det er også store forskjeller på behov i forhold til vann. Det er derfor lurt å gjøre seg kjent med egen hage før staudene plukkes ut.

Planting av stauden

Stauden plantes normalt på samme nivå som den står i potten eller litt dypere. Noen stauder skal ikke plantes dypt, f.eks. iris. I noen tilfeller vil det være behov for å forbedre jorden, dette kan gjøres ved å f.eks. blande inn kugjødselkompost. Husk å vanne.