Stauder

Stauder er flerårige planter. De fleste staudene visner ned hver høst og begynner å spire igjen året etter. Noen stauder er vintergrønne. Stauder er derfor en stor gruppe med et bredt spekter av egenskaper. Noen stauder trivs i skygge, mens andre vil ha full sol. Staudene overvintrer, men det er stor forskjell på herdigheten (hvor godt planten tåler vinteren). Noen stauder vil stå i sur jord, mens andre vil ha basisk jord, det finnes stauder som trives best i steinbed, mens andre vil stå fuktig. Staudene blomstrer til forskjellige tider og det anbefales å ta hensyn til dette ved valg av stauder for å sikre lang blomstringstid.

Arisaema amurense
Epimedium grandiflorum Black Beuty
Helenium autumnale Moerheim Beauty
Dicentra spectabilis