Løk og knoller

Mange av planter kan kjøpes som løk og knoll på høsten. Dette gjelder f.eks. Allium, Crocus (finnes sorter som blomstrer om høsten og andre som blomstrer om våren), Fritillaria, Hyacinthus, Lilium, Tulipa og Narcissus. Sorter som f.eks. Dahlia, Gladiolus og Lilium vil kunne kjøpes som løk og knoll på våren.

Vårt utvalg av løk og knoller finner du her:

https://hesleberg.byggintegrering.no/produktkategori/lok-knoller/